Jiti’s

Vooraan naar achteraan: Alex & Jeroen

Jiti’s zijn de oudste leden. Ze zijn zeer actief en zelfstandig en durven vaak ook wat meer dan andere leden. Vertrouwen en
vriendschap zijn hier het belangrijkste en vaak zijn ze uitgegroeid tot een echte vriendengroep. Ze durven ook al eens de leiding
uit te dagen en hun taak eens overnemen. Verder gaat deze groep (samen met de aspi’s indien van toepassing) om de twee jaar
op buitenlands kamp.

Alex

20/09/1999

Stedenbouw & ruimtelijke ordening

6e jaar leiding

Ruwe spelen

Jeroen

14/10/2000

Elektro-Mechanica

7e jaar leiding

Sluipspel